Sunday, February 27, 2011

Sample Test: Development of Self and Sense of Community - Part 1

Multiple Choice: Piliin ang titik ng tamang sagot. 


1.                Ang  mga lugar  piknikan, parke, kalye at iba pa ay dapat ___________.
a.       Pinanatiling malinis
b.      Pinababayaang marumi
c.       Hinahayaang ang mga manggagawang binabayaran ng pamahalaan lamang ang maglinis

2.               Iwasan ang ____________.
a.       Pagsusulat sa mga pader o dingding
b.      Pag-iistambay sa kalye
c.       Paglalakad sa kalye

3.               Paano mabisang maisagawa ang mga gawaing pangkaangkupang pisikal?
a.       Pagsasagawa ng iskedyul ng mga gawaing pangkaangkupang pisikal
b.      Pagsasagawa ng mga gawaing pangkaangkupang pisikal kapag may panahon lamang
c.       Pagsasawalang-bahala sa kahalagahan ng kalusugan

4.               Bakit mahalaga ang mapanatili ang kaangkupang pisikal?
a.       Upang hindi mabagot
b.      Upang malibang
c.       Upang mapanatili ang malusog o maayos na pangangatawan

5.               Nakita mong labis kung gumamit ng insecticide si Mang Kanor. Bilang may alam sa masamang epekto nito sa kalusugan, ano ang dapat mong gawin?
a.       Magsawalang-kibo na lamang 
b.   Kusang tumutulong na magbigay ng impormasyon tungkol sa masamang epekto ng insecticide sa kalusugan
c.       Huwag pansinin ito

6.      Hindi alam ng kaibigang mo si Toti kung softdrinks o fresh lemon juice ang bibilhin sa kantina. Ano ang dapat mong gawin?
a.       Sabihing softdrinks na lamng ang kanyang bilhin
b.      Sabihing fresh lemon juice ang bilhin at ang masamang epekto ng pag-inom ng softdrinks
c.       Huwag na lang uminom

7.      Mayroong itinatayong pabrika o pagawaan ng sigarilyo sa inyong lugar. Dahil sa masamang epekto ng paninigarilyo sa katawan ng tao ay may mga taong nagtatag ng kilusan laban dito.  Ano ang dapat mong gawin?
a.       Masigasig at lumahok sa kilusang ito
b.      Tumangging sumapi sa kilusang ito
c.       Huwag pansinin ito

8.      Sa paggamit ng mga produktong nakapipinsala o may masamang epekto sa tao, ano ang dapat mong gawin?
a.       Gamitin ito nang wasto at nang may ibayong pag-iingat
b.      Gamitin ito nang walang pag-iingat
c.       Huwag pansinin ang mga babala sa paggamit dito.

9.   Nagiging madalas ang pag-aaway ng mga kabataan sa inyong lugar na ikinababahala ng mga tao. Ano ang nararapat gawin?
a.       Tumawag ng pulong ang mga opisyales na namamahala sa kaayusan at kapayapaan ng lugar.
b.      Tawagin ang lahat ng mga kabataang sinususpetsahang kasangkot sa nasabing away.
c.       Maglagay ng “curfew hours” para sa mga kabataan

10.  Ang mga magulang ng mga mag-aaral na kabataan ay may nabalitaan tungkol sa pagtatayo ng bilyaran sa may malapit sa eskwelahan. Ano ang nararapat gawin?
a.       Kausapin ang may-ari ng nasabing itatayong bilyaran at tiyakin sa kanya kung totoo nga ang natanggap na impormasyon
b.      Papagharapin ang may-ari ng nasabing bilyaran at ang mga magulang
c.       Paalalahanan ang mga magulang na maging mas istrikto sa kanilang mga anak

Mga sagot:

1-a
2-a
3-a
4-c
5-b
6-b
7-a
8-a
9-a
10-b2 comments: