Tuesday, January 10, 2012

DepEd ALS Oct 2011 Results


Naiinip na ang maraming kumuha ng pagsusulit sa nakaraang Alternative Learning System (ALS) Equivalency & Accreditation (E &A) noong Oktubre 2011. Ito ay sa dahilang hindi malaman ng mga kumuha ng high school level kung sila ay maaaring makapag-enrol sa kolehiyo.


Inaasahang sa Pebrero 2012 ilalabas ng DepEd ang resulta ng pagsusulit katulad ng nangyari noong pagsusulit sa Oktubre 2010. Ang pagkakaantala ay maaaring dahil sa essay o sanaysay na parte ng pagsusulit dahil ito ay binabasa at manu-manong binibigyang grado ng mga gurong naatasang magbigay ng grado.

Sa mga kumuha ng pagsusulit, huwag mainip at lalabas din yan!

Sunday, January 8, 2012

Colloquium on Alternative Learning System (ALS)


In compliance with DepEd Order No. 39, s. 2009, the Philippine Department of Education (DepEd) issued DepEd Advisory No. 06, s. 2012 on January 5, 2012 to announce the National Colloquium on Alternative Learning System (ALS). The colloquium with the theme "Finding the Nemos" will be held on August 20-21, 2012 at the Teachers Camp, Baguio City. A P5,000.00 fee shall be charged for each participant.

For more information, please click here: