Tuesday, January 10, 2012

DepEd ALS Oct 2011 Results


Naiinip na ang maraming kumuha ng pagsusulit sa nakaraang Alternative Learning System (ALS) Equivalency & Accreditation (E &A) noong Oktubre 2011. Ito ay sa dahilang hindi malaman ng mga kumuha ng high school level kung sila ay maaaring makapag-enrol sa kolehiyo.


Inaasahang sa Pebrero 2012 ilalabas ng DepEd ang resulta ng pagsusulit katulad ng nangyari noong pagsusulit sa Oktubre 2010. Ang pagkakaantala ay maaaring dahil sa essay o sanaysay na parte ng pagsusulit dahil ito ay binabasa at manu-manong binibigyang grado ng mga gurong naatasang magbigay ng grado.

Sa mga kumuha ng pagsusulit, huwag mainip at lalabas din yan!

118 comments: