Sunday, November 15, 2015

Schedule of ALS A&E 2015 Examination


NOTE:  The Test was rescheduled on 17 & 24 April 2016.


Inilabas na ng Department of Education (DepEd), Bureau of Alternative Learning System (BALS) sa pamagitan ni Dina S. Ocampo, Undersecretary for Programs and Projects, ang mga araw ng pagsusulit para sa Alternative Learning System (ALS) Accreditation & Equivalency (A&E) para sa taong 2015. Ito ay gaganapin sa ika- 16 ng Enero hanggang ika-14 ng Pebrero 2016. Ngayon pa lang ay dapat nang paghandaan ng mga kukuha ng pagsusulit na ito ang araw na ito upang sila ay makapasa. Pag-igtingin ang pagrerepaso.Nasa ibaba ang schedule ng ALS A&E Examination:

1. Regions IX, X, XI, XII, CARAGA, and ARMM
   a. Extension Testing Centers (Ex. BJMPs & Rehabilitation/Formation Centers0 - January 16, 2016
   b. Regular Testing Center - January 17, 2016
2. Regions I, II, III, and CAR
   a. Extension Testing Centers - January 23, 2016
   b. Regular Testing Center - January 24, 2016
3. Regions IV-A, IV-B, and V
   a. Extension Testing Centers - January 30, 2016
   b. Regular Testing Center - January 31, 2016
4. Regions VI, VII, and VIII
   a. Extension Testing Centers - February 6, 2016
   b. Regular Testing Center - February 7, 2016
5. NCR
   a. Extension Testing Centers - February 13, 2016
   b. Regular Testing Center - February 14, 2016

Makipag-ugnayan lamang sa inyong mga ALS coordinators at guro para sa detalye.

Good luck sa lahat! Kaya ninyo 'yan!

No comments: