Sunday, October 23, 2016

ALS A&E Schedule for 2016-2017

Sang-ayon sa Department Order No. 23 na inilabas ng Department of Education (DepEd), nakatakdang ganapin ang Alternative Learning System (ALS) Accreditation and Equivalency (A&E) test sa January 22, 2017 para sa Luzon at sa January 29,2017 naman para sa Visayas at Mindanao.

Antabayanan na lang po natin kung ang iskedyul na ito ay magbabago pa o hindi dahil nabago na po ang Kalihim ng Edukasyon.


Sa ngayon ay pagbutihin po natin ang pag-aaral at pagrerepaso ng mga aralin para pumasa sa pagsusulit. Magsanay nang magsanay habang malayo pa ang pagsusulit. Sikapin ding sumulat nang mabilis para sa pagsulat ng sanaysay (essay writing) dahil 30 minuto lang yata ang ibinibigay rito.

90 comments: