Saturday, October 28, 2017

Paalala para ALS A&E Test 2016 - 2017

Dahil nalalapit na ang pagsusulit sa Accreditation and Equivalency (A&E) na itinakda ng Department of Education (DepEd) sa ika-19 ng Nobyembre, 2019 para sa Luzon at sa ika-26 ng Nobyembre, 2019 naman para sa Visayas at Mindanao, nararapat lamang na paghandaan natin itong mabuti. Maaaring bistahin ang aking blogs na Filipino Tutorial at Mathematics Tutorial para makakuha ng
dagdag na kaalaman.Dapat din tayong mag-ensayo sa pagsusulat ng ating sanaysay (essay) dahil kapag bagsak tayo rito at kahit pasado tayo sa multiple choice, ay BAGSAK pa rin tayo sa pagsusulit. Ngayon pa lang ay humabi na tayo ng ating isusulat sa ating sanaysay. Nasa ibaba ang mga topic o paksa na maaaring ibigay sa pagsusulit. Gumawa tayo ng 4 hanggang 5 talata (paragraph) sa loob lamang ng 30 minuto. Kapag hindi kayo nakasulat ng sanaysay sa loob ng kalahating oras, maaaring bumagsak kayo kaya mag-praktis na ngayon pa lang. Subukang gumawa ng sanaysay ayon sa mga paksa sa ibaba:

1. Ano ang epekto ng cellphone sa buhay mo?
2. Tama bang nagdeklara si Pangulong Duterte ng Martial Law (Batas Militar) sa Marawi?
3. Paano ka makakatulong sa pagsugpo ng droga sa inyong lugar?
4. Naniniwala ka bang may extra-judicial killing (walang habas na pagpatay o hindi makatarungang pagpatay) sa Pilipinas?
5. Kailangan pa bang magpadala ng mga kasambahay sa ibang bansa?
6. Paano mo mapapaunlad ang iyong sarili sa inyong pamayanan?
7. Ano ang silbi ng ALS sa aking pag-unlad?
8. Paano ako makakatulong para maiwasan ang global warming?

Dapat lang na ang gagawing sanaysay ay may angkop na titulo o pamagat. Meron itong paunang talata o introduction, 2 o 3 talatang tumatalakay sa iyong argumento, at isang talata sa pagtatapos. Huwag halu-halo ang mga binabanggit sa isang talata. Isang punto, isang talata. Huwag pabalik-balik nang sinasabi.

Kadalasan ay nasa wikang Filipino ang pagsusulit na may pailan-ilang tanong sa English. Unawain ang sagutan nang mabilis ang mga tanong. Balikan ang mga tanong kapag may oras pa. Huwag magtagal sa isang tanong. Hulaan ang sagot kung hindi alam at balikan kapag may oras pa.

Kapag nakapasa sa pagsusulat para sa high school, bale junior high school diploma lamang ang ibibigay sa inyo. Kailangan ninyo pa rin kumuha ng Senior high school kung nais ninyong magpatuloy sa kolehiyo. Ito ay dahil sa K-12 program ng pamahalaan. Suwerte yong mga nakapasa noong nakaraang pagsusulit dahil diretso na agad sila sa college.

Practice pa more para pumasa! Good luck sa lahat!

No comments: