Saturday, November 4, 2017

2016 - 2017 ALS A&E Practice Test - 2

Multiple Choice. Select the letter of the best answer. If no answer is on the list, write e.1. Naglipana ang mga langaw sa Barangay Tahimik. Napag-alaman ng kapitan na sanhi ito ng malaking babuyan na itinayo malapit sa kabahayan. Saan siya dapat magreklamo?

          a. Bureau of Animal Industry
          b. Department of National Defense
          c. Department of Natural Resources and Environment
          d. Office of the City Mayor

2. Isinilid ng guro sa isang kahon ang 30 binilot na papel kung saan nakasulat ang mga pangalan ng kanyang mag-aaral para sa paripa. Lima lamang ang premyo at hindi maaaring manalo ng higit sa isang premyo ang bawa’t isa. Bubunutin muna ang ikalimang premyo hanggang sa unang premyo. Kung isa ka sa mga estudyante, ano ang tsansang mabubunot ang pangalan mo para sa ikalawang premyo?

          a. 1/30
          b. 2/15
          c. 1/27
          d. 3/10
3. Naglagay ng mothball o pamatay sa ipis sa loob ng aparador ng damit si Aling Marta. Anong proseso ang sanhi ng pagkawala nito pagkalipas ng ilang buwan?

          a. Sublimation
          b. Digestion
          c. Evaporation
          d. Condensation

4. Ang panukalang batas ay inupuan ng mga Kinatawan ng Kongreso. Ano ang mangyayari rito?
         
          a. masisira
          b. maipapasa
          c. mamamatay
          d. maluluma

5. Inaabot ng 45 minuto sa paglalakad si Nardo papunta sa paaralan. Nagsisimula ang kanilang klase ng ganap na ika- 7 at kalahati ng umaga. Nang magising ay nakita niyang 5:40 ang nakarehistro sa orasan. Ilang minuto ang kanyang paghahanda bago umalis ng bahay para hindi siya mahuli sa klase?
         
          a. isang oras at 5 minuto
          b. 55 minuto
          c. isang oras at 15 minuto
          d. 45 minuto

6. Nais makita ng mga dayuhan ang isang halimbawa ng dalubsakahan ng Pilipinas. Saan mo siya dadalhin?

          a. palaisdaan
          b. pantalan
          c. palayan
          d. laboratoryo

7. Inutusan ng guro si Buknoy na sumipi ng mapa ng Australya sa silid-aklatan. Anong bagay ang kanyang hihiramin para ipakopya?

          a. Atlas
          b. Encyclopedia
          c. Dictionary
          d. Globe

8. Amelia considered Armando as her knight in a shining armor. What did Armando does to Amelia?

          a. He courted her with chocolates and flowers.
          b. He served as her prince in “Santacruzan”.
          c. He married her.
          d. He saved her from dangerous or difficult situation.

9. Napansin ni Aida na nawalay siya sa kanyang ina nang magsimba sila sa Baclaran. Ano ang hindi niya dapat gawin?

          a. Maghanap ng isang pulis at magpatulong.
          b. Maglakad-lakad hanggang makita ang ina.
          c. Tawagan ang ina gamit ang kanyang cellphone.
          d. Umupo sa isang tabi, mag-isip at puntahan ang huling lugar na nakita niya ang ina.

Ibatay sa mapa sa ibaba ang pagsagot sa bilang 10 hanggang 15.

10. Ang pinakamalapit na bilihan ng groserya ng mga naninirahan sa Citta Italia ay ang _____.
         
          a. WalterMart
          b. Robin Mart
          c. Makro
          d. SM South Mall

11. Ang Fracisco Motors ay matatagpuan sa ____.

          a. Aguinaldo Highway
          b. Alabang-Zapote Road
          c. South Expressway
          d. wala sa itaas

12. Ang mga palarong pampalakasan ay ginaganap sa ____.
         
          a. Dela Salle – EAC
          b. La Mediterranea
          c. Imus Sports Center
          d. Capitol Dev’t Bank

13. Ilang shopping center ang makikita sa mapa?

          a. lima
          b. walo
          c. anim
          d. pito

14. Ang Ninoy Aquino International Airport ay isang _____.

          a. daungan
          b. himpilan
          c. paliparan
          d. salubungan

15. Ang Citta Italia ay isang _____.

          a. pasyalan
          b. tahanan
          c. subdibisyon
          d. palaruan

16. Nais mag-aplay ni Roberto sa isang kumpanya. Ano ang nararapat na isulat niya sa pamuhatan?

          a. Petsa at lugar kung saan nagmula ang liham
          b. Petsa, pangalan ng taong tatangap ng liham at lugar kung saan dadalhin ang liham
          c. Pangalan ng taong tatanggap ng liham
          d. Pangalan niya

17. Ang angkop na bating panimula sa isang liham-pangkaibigan

          a. Nagmamahal sa iyo,
          b. Tapat na sumasaiyo,
          c. Mahal kong kaibigan,
          d. Kumusta ka na?

18. Para matanggap sa trabaho, ano ang hindi mo dapat gawin sa panayam?

          a. Kausapin ang kilalang opisyal ng kumpanyang inaaplayan para maalalayan.
          b. Paghandaan ang panayam at alamin ang mga bagay-bagay sa kumpanya.
          c. Magsuot ng damit ayon sa trabahong papasukan.
          d. Maging matapat sa pagsagot ng mga tanong sa panayam.  

19. The circumference of a ball is 36 cm. If pi is equal to 3.14, what is the radius of the ball?    
          a. 11.46 cm
          b. 22.92 cm
          c. 5.73 cm
          d. 32.83 cm

20. Which of the following statement is false?

          a. The absolute value of a number is always negative.
          b. The square root of non-zero number has two values.
          c. The sum of two prime numbers is always an even number.
          d. The product of two negative integers is always positive.

21. Kapag pinagsama sa isang garapon ang tubig, mantika at gaas, ano ang mananatili sa gitna?

          a. mantika
          b. tubig
          c. hangin
          d. gaas

22. Kung may inakusahang tao dahil sa paglabag sa batas, pinapalagay na  ____.

          a. inosente siya hanggang hindi napapatunayan.
          b. maysala siya kaya inakusahan.
          c. inamin niya ang kanyang pagkakasala.
          d. tinanggi niya ang kanyang pagkakasala.

23. President Ferdinand E. Marcos proclaimed Martial Law in September 1972 under___.

          a. Proclamation No. 1018
          b. Proclamation No. 1810
          c. Proclamation No. 1081
          d. Proclamation No. 1180

24. Ano ang kahihinatnan ng isang panukalang batas na may pirma ng Kongreso at Senado nguni’t hindi pinirmahan ng Pangulo sa loob ng 30 araw?

          a. Ito ay hindi na magiging batas.
          b. Ito ay ibabalik sa Kongreso upang baguhin.
          c. Ito ay magiging batas, gusto man o ayaw ng Pangulo.
          d. Ito ay ipapapirma sa Punong-Mahistrado ng Korte Suprema upang maging batas.

25. Bukas ang isip ni Aling Marina. Anong katangian mayroon siya?

          a. Marunong siyang bumasa nang iniisip ng ibang tao.
          b. Wala siyang pakialam sa ibang tao.
          c. Tumatanggap siya ng mga katwiran at mungkahi.

          d. Marunong siyang manghula.

Mga Sagot:
25c  24c  23c    22a  21d  20a  19c  18a  17c  16b  15c  14c  13d  12c  11a  10b  9b  8d  7a  6c  5a  4c  3a  2c  1c

If you have question about any answer, please leave your comment.

No comments: