Wednesday, November 8, 2017

MGA KATANUNGAN UKOL SA A&E TEST - 1

Nasa ibaba ang paskel mula sa Facebook page ng Department of Education. Nakasulat dito ang mga sumusunod:


"Maaari pa ring kumuha ng Accreditation and Equivalency (A&E) Test ang mga mag-aaral na walang Learner Reference Number (LRN). Ang mga adult taker na hindi dumaan sa ALS intervention ay pahihintulutan din na makapag-eksam. At kahit hindi nakapagtapos ng elementary, kung ang adult learner ay handa na sa Junior High School (JHS) exam ay kwalipikado na rin siyang kumuha ng pagsusulit.

Para sa karagdagang mga tanong o paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan sa inyong Schools Division Office o kaya’y tumawag sa DepEd-Bureau of Education Assessment (BEA) sa (02) 631-2588, (02) 631-2589, o (02) 631-2571."

     

No comments: