Wednesday, November 8, 2017

MGA KATANUNGAN UKOL SA A&E TEST - 2

Tunghayan ang mga sagot ng Department of Education (DepEd) ukol sa A&E Test:


"Certificate pa lamang ang ibinibigay sa mga pumasa sa Grade 10 o JHS. Ang ALS passer ay kailangan pa ring dumaan sa SHS na bahagi ng K to 12 program upang magawaran ng diploma.

Sa usapin ng pagpapa-rehistro, kung sakaling nawawala o naiwan sa probinsya ang iyong elementary card o diploma, maaaring dumulog ang iyong authorized representative sa SDO o eskwelahan na humahawak ng iyong school records upang sila na mismo ang kumuha ng iyong mga dokumento at maipadala ang mga ito sa iyo para makapagpa-rehistro.

Para sa karagdagang mga tanong o paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan sa inyong Schools Division Office o kaya’y tumawag sa DepEd-Bureau of Education Assessment (BEA) sa (02) 631-2588, (02) 631-2589, o (02) 631-2571."

No comments: