Wednesday, November 8, 2017

MGA KATANUNGAN UKOL SA A&E TEST - 4

Mga kailangan para makapagparehistro sa Accreditation & Equivalency (A&E) Test ayon sa Facebook page ng Department of Education:


"Upang makapagpa-rehistro sa Accreditation and Equivalency (A&E) Test, narito ang tatlong bagay na kailangan mong dalhin sa mga registration center:

(a) orihinal at kopya ng birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority (PSA) o anumang legal na dokumento na may larawan, lagda, at pirma ng magpapa-rehistro; 
(b) dalawang kopya ng 1x1 ID picture na may puting background at name tag; at 
(c) orihinal at kopya ng Certification of ALS Program Completion, kung ikaw ay mag-aaral ng ALS.

Tandaan na libre o walang dapat bayaran sa pagpapa-rehistro at pagkuha ng A&E Test.

Para sa karagdagang tanong o paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan sa inyong Schools Division Office o kaya’y tumawag sa DepEd–Bureau of Education Assessment (BEA) sa (02) 631-2588, (02) 631-2589, o (02) 631-2571."

No comments: