Wednesday, November 8, 2017

MGA KATANUNGAN UKOL SA A&E TEST - 5

Sinu-sino ang maaaring kumuha ng Accreditation & Equivalency (A&E) Test? Tunghayan ang abiso ng Department of Education (DepEd) hinggil dito:"Ang Accreditation and Equivalency (A&E) Test ngayong Nobyembre ay maaari mong kunin kung nagtapos ka ng ALS Program, at hindi pa nakakuha o kaya’y hindi pumasa sa nakaraang A&E Test. 

Maaari rin itong kunin ng mga adult taker na hindi nakapagtapos ng pag-aaral at mga kabataang hindi nakapag-enroll sa pormal na paaralan upang mabigyan sila ng Certification of Learning. 

Para sa karagdagang tanong o paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan sa inyong Schools Division Office o kaya’y tumawag sa DepEd–Bureau of Education Assessment (BEA) sa (02) 631-2588, (02) 631-2589, o (02) 631-2571"

No comments: