Friday, November 17, 2017

REGULAR SENIOR HIGH SCHOOL or ALS SENIOR HIGH SCHOOL?

Regular Senior High School o ALS Senior High School?

Batid na natin na ang mga papasa sa A&E exam ngayong Nobyembre 2017 at ang mga susunod pang batch ay kailangang pumasok ng Senior High School kung may balak kumuha ng kurso sa Kolehiyo o Pamantasan. Nangangahulugan ba nito na kailangan nilang maging regular Senior High School students?Ayon sa aking pagbabasa, hindi kailangang pumasok sa isang pormal na Senior High School ang mga papasa sa A&E sa taong ito at sa susunod pang mga taon. Ito ay sa kadahilanang MAGKAKAROON din ng ALS SENIOR HIGH SCHOOL! Magandang balita, di ba? Ibabase ang curriculum ng ALS SHS sa mga aralin ng regular na SHS ngunit sa paraang modules tulad ng dati kung saan di-pormal pa rin ang pagbibigay ng mga aralin. Makakapili rin kung anong TRACK ang nais ng mga mag-a ALS SHS. Kung nais magpatuloy ng kolehiyo at kukuha ng mga kursong nasa ibaba, ACADEMIC TRACK ang dapat kunin. Nasa ibaba ang halimbawa ng Academic Track.

1. ACADEMIC TRACK

Accountancy, Business and Management (ABM) Strand
Sample Scheduling of Subjects
Applied Economics
Business Ethics and Social Responsibility
Fundamentals of Accountancy, Business and Management 1
Fundamentals of Accountancy, Business and Management 2
Business Math
Business Finance
Organization and Management
Principles of Marketing
Work Immersion/Research/Career Advocacy/Culminating Activity i.e. Business Enterprise Simulation

Humanities and Social Sciences (HUMSS) Strand
Sample Scheduling of Subjects
Creative Writing / Malikhaing Pagsulat
Introduction to World Religions and Belief Systems
Creative Nonfiction
Trends, Networks, and Critical Thinking in the 21st Century Culture
Philippine Politics and Governance
Community Engagement, Solidarity, and Citizenship
Disciplines and Ideas in the Social Sciences
Disciplines and Ideas in the Applied Social Sciences
Work Immersion/Research/Career Advocacy/Culminating Activity

Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Strand
Sample Scheduling of Subjects
Pre-Calculus
Basic Calculus
General Biology 1
General Biology 2
General Physics 1
General Physics 2
General Chemistry 1 and 2
Work Immersion/Research/Career Advocacy/Culminating Activity

General Academic Strand
Humanities 1*
Humanities 2*
Social Science 1**
Applied Economics
Organization and Management
Disaster Readiness and Risk Reduction
Elective 1 (from any Track/Strand)***
Elective 2 (from any Track/Strand)***
Work Immersion/Research/Career Advocacy/Culminating Activity

Pre-Baccalaureate Maritime
Sample Scheduling of Subjects
Pre-Calculus
Basic Calculus
General Physics 1
General Physics 2
General Chemistry 1
Introduction to Maritime Career
Introduction to Maritime Safety
Introduction to Marine Transportation and Engineering
Work Immersion/Research/Career Advocacy/Culminating Activity

*Select from HUMSS Strand Subjects 1 to 4.
**Select from HUMSS Strand Subjects 5 to 8.
***Schools must present/offer a range of subjects from which students can choose.

Ang iba pang track ay ang mga sumusunod:

2. TECHNOLOGY and LiIVELIHOOD EDUCATION (TLE) and TECHNICAL-VOCATIONAL LIVELIHOOD (TVL) Track - ito ay para sa mga mag-aaral na nais matuto ng vocational and livelihood courses tulad ng welding, auto-mechanic, commercial cookery and baking, etc. Sila ay magpapatuloy sa pagkuha ng mga kurso sa TESDA kung saan sila ay kukuha ng kaukulang pagsusulit.

3. SPORTS TRACK - Ito ay sa mga mag-aaral na nahihilig sa pagpapalakas ng katawan at pagsali sa mga isports at palaro o sa mga nahihilig magturo kung paano mapanatili ang malusog na pangangatawan.

4. ARTS and DESIGN TRACK - para sa mga mag-aaral na mahilig sa sining tulad ng pagkanta, pagsasayaw, magpipinta, pag-ukit atbp,. o yaong mahilig sa pagdibuho at padisenyo ng mga kasuotan at iba pang materyal.

Kaya kung tama ang aking pag-aanalisa sa aking mga nababasa tungkol sa Alternative Learning System, malalaman din ninyo ito sa mga susunod na mga araw.

Sa ngayon ay magtuunan muna ninyo ang pagpasa sa pagsusulit sa 19 o 26 ng Nobyembre 2017. Kung nakapasa man kayo, alam kong babalikan nyo pa rin ang FB page kung nais ninyong pumasa sa SHS, pormal man o ALS.

GOOD LUCK!

No comments: