Friday, February 25, 2011

ALS A & E Reviewer

Matapos ilabas ng DepEd ang resulta ng mga pumasa para sa ALS Accreditation & Equivalency Test na ginanap noong October 2010, napag-alaman ko na walang pumasa sa aking mga kabarangay. At sa buong bayan ng San Antonio, Quezon, tatlo (3) lamang ang pumasa. Hindi ko lang alam kung ilan ang kumuha ng pagsusulit.

Alam kong karamihan sa bumagsak ay nalulungkot at nanghihinayang. Hindi biro ang panahong ginugol nila upang makamit ang inaasam na elementary o highschool diploma. Biglang gumuho ang kanilang pangarap na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa aking palagay, hindi sila dapat panghinaan ng loob. Dapat silang magreview uli para makapasa.

Dahil dito, sa tulong ng isang guro, ipo-post ko rito ang isang pre-test reviewer upang pag-aralan ng mga nagnanais kumuha ng susunod na ALS A & E exam. 

16 comments: