Tuesday, May 17, 2011

Answers : Problem Solving & Critical Thinking - Part 2


Narito ang mga sagot:

11. b - Permentasyon  (Fermentatation) - prosesong ginagamit sa paggawa ng alak, suka, toyo, patis, bagoong, nata de coco.

12. d - Istetoskopo ( Stethoscope) - gamit ng doktor para marinig ang tibok ng puso
13. c - 87% ==>
Paraan ng pagkuha ng efficiency ng isang makina.
I-divide lamang ang enerhiyang ginamit sa isang makina sa enerhiyang ilalabas nito at i-multiply sa 100

Efficiency = energy or work input/ energy or work output
14. d - Tsunami
15. a - First degree burn
16. d
17. d
18. b
19. d - isothermic
20. b - egg larva pupa adult = metamorphosis

21. b
22. c
23. c - Paglusaw ng lupa o liquefaction. Liquefaction is a phenomenon in which the strength and stiffness of a soil is reduced by earthquake shaking or other rapid loading.
24. d
15. d

1 comment: