Friday, November 3, 2017

ALS A&E Reviewer: Critical Thinking and Problem Solving

Ang eksamin sa ibaba ay sinipi lamang sa post ni Maxine B. Borado sa Facebook. Ayon sa kanya, ito ay akda ni RM Zantua. Maraming salamat sa kanilang dalawa.LEARNING STRAND 2 – Critical Thinking and Problem Solving

1. Upang mabuhay nang malusog at masigla sa iyong pagtanda, dapat ay _______________________.

a. kumain nang wasto at regular na pag-ehersisyo
b. magkaroon ng mga magulang na malusog at masigla
c. magsaya ka sa buhay
d. lahat ng mga nabanggit sa itaas

2. Sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata __________.

a. maraming-maraming sex hormone ang nagagawa ng katawan
b. lumalaki ang mga kamay at paa ng tao
c. nagbabago ang hugis ng katawan ng tao
d. lahat ng mga nabanggit sa itaas

3. Buntis ang babae kapag __________.

a. nagaganap ang ovulation
b. nagaganap ang fertilization
c. kapag kumapit ang cell mass sa kanyang matris
d. simula nang marinig ang pagtibok ng puso ng fetus

4. Tinatawag ang pagsasama ng egg cell at sperm cell na __________.

a. fertilization b. ovulation c. menstruation d. puberty

5. Nag-uumpisa ang kakayahang magparami o mag-reproduce sa __________.

a. adolescence b. adulthood c. childhood d. infancy

6. Ang tanging pagbabagong sexual na parehong nagaganap sa mga lalaki at babae ay __________.

a. paglaki ng mga suso
b. paglaki ng mga kalamnan o muscles
c. pagiging mataba
d. pagkakaroon ng pubic hair

7. Isang komunidad ng mga organismo na may kaugnayan sa bawat isa at sa mga salik na bumubuo sa kanilang kapaligiran.

a. Forestation
b. Urbanization
c. Ecosystem
d. Wala sa nabanggit

8. Ang pagbago sa mga kagubatan at mga tirahan ng mga organismo upang gawing tirahan ng mga tao, daan at industriya.

a. Ruralization
b. Urbanization
c. Deforestation
d. Wala sa nabanggit

9. Ito ay isang pangunahing organo ng circulatory system.

a. dugo b. puso c. ugat d. elula ng dugo

10. Ano ang pangunahing gamit ng circulatory system?

a. Pinaiikot nito ang dugo sa buong katawan.
b. Sinusuportahan nito ang katawan at pinoprotektahan ang mahahalagang organo nito.
c. Dinudurog nito ang pagkain upang magamit ng katawan.
d. Ito ang responsible sa paglanghap ng oksiheno at pagbuga ng carbon dioxide

11. Ano sa mga sumusunod ang halimbawa ng ecosystem?

a. ilog b. paso c. basurahan d. lahat nang nabanggit

12. Ano sa mga sumusunod ang hindi organismo?

a. tao b. hangin c. saging d. ipis

13. __________ ang sukatan ng pagiging estabilisado sa isang ecosystem.

a. Biodiversity b. Ebolusyon c. Food chain d. Energy flow o pagdaloy ng enerhiya

14. Ang panlabas na bahagi ng balat

a.dermis b.epidermis c.glandula d.hair follicle

15. Butas na nakapaligid sa ugat ng buhok o balahibo;

a.dermis b.epidermis c.glandula d.hair follicle

16. Ang mga higanteng alon sa dagat na sanhi ng isang lindol sa ilalim ng karagatan ay tinatawag na

a. plate b. fault c. pagtaas at pagbaba ng tubig d. tsunami

17. Ang pag-alog at pagyanig na resulta mula sa biglang paggalaw ng bahagi ng ilalim ng mundo ay kilala bilang _____________________.

a. pagguho ng lupa b. pagdaloy ng putik c. lindol d. tectonic plate

18. Ano ang mga paraan sa kaligtasan na kailangang sundin ng mga tao bago maganap ang isang lindol?

a. magsagawa ng mga pagsasanay para sa sunog
b. magsagawa ng mga pagsasanay para sa lindol
c. magsagawa ng mga pagsasanay para sa militar
d. magsagawa ng mga pagsasanay para sa calisthenics

19. Isa sa mga sistem ng ating katawan na responsable paglaban sa mga masasamang organismo na sumisira sa ating immune system.

a. Circulatory System b. Lymphatic System c. Respiratory System d. Muscular System

20. Mga sakit ng lympahtic system

a. AIDS b. elephantiasis c. edema d. lahat ng nabanggit

21. Ang sistema ng mga organ na may kinalaman sa pagtatanggal ng dumi sa katawan sa pamamagitan  ng paglikha ng ihi.

a. Excretory System b. Endocrine System c. Circulatory System d. Digestive System

22. Pagkatapos ng tatlong buwan sa sinapupunan ng ina, ang fetus ay __________.

a. handa nang maisilang
b. nagkaroon ng malaking katawan at maliit na ulo
c. mukhang maliit na tao
d. may kumpletong mga organ system subalit hindi pa rin kayang mabuhay nang mag isa

23. Upang mabuhay nang malusog at masigla sa iyong pagtanda, dapat ay __________.

a. kumain nang wasto at regular na pag-ehersisyo
b. magkaroon ng mga magulang na malusog at masigla
c. magsaya ka sa buhay
d. lahat ng mga nabanggit sa itaas

24. Sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata __________.

a. maraming-maraming sex hormone ang nagagawa ng katawan
b. lumalaki ang mga kamay at paa ng tao
c. nagbabago ang hugis ng katawan ng tao
d. lahat ng mga nabanggit sa itaas

25. Panghihina ng mga buto dahil sa kawalan ng calcium lalo na sa mga matatandang babae.

a. Kyphosis b. Osteoporosis c. Osteoarthritis d. Dementia


No comments: