Sunday, November 12, 2017

Strand V - Expanding One's World Vision Reviewer - 3

Learning Strand V – Expanding One’s World Vision

Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1.      Ang mga bata ay kumakain ng masusustansiyang pagkain araw-araw upang lalong maging malusog. Sino ang nangangalaga sa kanilang kalusugan?
a. Bumbero    b. Guro       C. Manggagamot    d. Negosyante                             

2.      Ang mga kasaping bumubuo sa isang pamilya ay iginagalang. Alin sa mga sumusunod ang tawag sa pinakamatandang kapatid na babae?
A. Ate           b. Kuya         c. Bunso                 d. Tiya

3.      Ang mga papel, lata at karton ay maaaring magamit sa ibang bagay. Paano ito magagawa?
a. sunugin     b. ikalat         C. i-recycle             d. ibaon

4.      Alin ang pangunahing dahilan kung bakit pinag-aaralan ang heograpiya at kapaligiran?
A. Malaman ang pakinabang at makatulong sa pag-unlad ng bansa
b. Matutuhan ang paglalakbay ng tao
c. Makamit ang tiwala ng nasasakupan sa paglalakbay
d. Makapagturo ng proyektong pangkabuhayan

5.      Ang Pilipinas ay bata ang populasyon. Ano ang ibig sabihin nito?
a. Ang kapal ng populasyon ay mataas
b. Patuloy ang pagtaas ng populasyon
C. Ang bilang ng mga kabataan ay mas marami kaysa sa mga nakatatanda
d. Ang nakatatanda ay nagtatrabaho para matustusan ang kabataan

6.      Ano ang dahilan at iniangkop ng mga unang Pilipino ang kanilang bahay sa kapaligiran?
a. Pagandahin ang bahay
b. Para mamuhay ng tahimik
c. Para magkasama-sama palagi
D. Pangalagaan ang sariling katawan laban sa lamig

7.      Ang sistemang solar sy sinasabing nagsisimula sa isa sa mga sumusunod?
A. Pagsabog sa masa
b. Pagsalpok ng mga tubig
c. Pagsanib ng malaking bituin
d. Patuloy na pag-ikot ng alikabok at gas

8.      Kailangan ang salaping panustos ng pamahalaan para sa pangangailangan ng bansa at ng mga mamamayan nito. Saan ito nanggagaling?
a. sa mga samahang sibiko
B. sa buwis ng mga mamamayan
c. sa mga abuloy ng pondo ng bayan
d. sa mga mamamayan ng ibang bansa

9.      Ang mag-anak na Pilipino ay may mga altar o sulok-dalanginan sa kanilang pook sambahan. Ano ang inilalarawan nito?
a. Masipag magdasal ang mga Pilipino
B. Naniniwala ang mga Pilipino sa Panginoon
c. May kani-kanilang Panginoong Diyos ang mga Pilipino
d. May mga gawaing panrelihiyon ang mga Pilipino

10.     Bakit makasaysayan sa mga Pilipino ang Pebrero 23-25, 1986.
a. Inilagay ang bansa sa state of calamity
b. Pinairal ang Batas-Militar sa buong bansa
c. Nagdeklara ng welgang bayan ang mga manggagawa
D. Naganap ang People’s Power sa Edsa

11.  Ang pamahalaan ay nagpapautang sa taong bayan ng puhunan sa maliit na interes upang magsimula ng isang negosyo. Bakit ginagawa ito ng pamahalaan?
a. upang tumatag ang pamumuhay
b. upang makapamuhay ng tahimik at ligtas ang taong bayan
c. upang makapag-aral ang mga mamamayan
D. upang mapabuti ang kalagayang pangkabuhayan ng mga mamamayan

12.  May mga lugar sa bansa na malamig sa buong taon. Alin ang nagpapakita ng pakikibagay ng tao sa kapaligiran?
A. paglalagay ng mga apuyan sa isang bahagi ng bahay
b. paggamit ng bubong na pawid
C. pagpapatayo ng mababang bahay
d. pagsusuri ng kapaligiran

13.  Taun-taon, maraming patimpalak ang idinaraos, tulad ng pagguhit o pagpipinta, pagtuklas at pagsusulat. Kinikilala rin ang mahusay sa pag-awit, pagsayaw o pagtugtog. Ano ang ibig sabihin nito?
A. may kanya-kanyang talino o kakayahan ang mga bata
b. mahilig maglibang ang bawat bata
c. may katutubong sipag ang mga bata
d. marunong umawit ang bawat bata

14.  Ano ang pangunahing dahilan kung bakit hinati-hati ang Pilipinas sa mga rehiyon?
a. upang maging madali ang pagdurugtong ng iba’t-ibang pulo ng bansa
b. upang maging maginhawa ang paglalakbay sa iba’t-ibang pulo ng bansa
c. upang maging mabilis ang pagpapalitan ng kalakal sa ibat-ibang panig ng bansa
D. upang maging mabilis ang pagpapatupad ng proyekto at paglilingkod ng pamahalaan

15.  Alin sa mga sumusunod ang panukatang salapi sa Pandaigdigang Pamilihan?
a. Piso        B. Dolyar        c. Yen           d. Euro

16. Alin ang pinakamalaking simbahan na itinayo noong 1758 at may pagkakatulad sa Basilika ni San Pedro sa Roma?
a. Simbahan ng Imus        B. Simbahan ng Taal        
c. Simbahan ng Quiapo     d. Simbahan ng Antipolo

17. Bakit ang mga tao sa Pilipinas ay dumaranas ng tag-init at tag-ulan sa loob ng isang taon?
a. Ang mga tao ay hindi handa sa La Niña
b. Ang Pilipinas ay malayo sa polong timog
c. Maraming dayuhan ang naninirahan sa Pilipinas
D. Ito ay nasa sonang tropiko, malapit sa ekwador

18. Maraming mga dakilang simulain ang natutuhan natin sa mga Pilipino tulad ni Dr. Jose Rizal. Paano nakipaglaban ang bayaning ito?
A. sa pamamagitan ng panulat
b. sa pamamagitan ng armas
c. sa pamamagitan ng rally
d. sa pamamagitan ng pagsesermon

19. Ang ating bansa ay pinamumunuan ng magigiting na lider o pinuno. Sino ang unang nahalal na pangulo ng Pilipinas?
A. Emilio Aguinaldo            c. Emilio Jacinto
b. Andres Bonifacio           d. Apolinario Mabini

20. Alin ang wikang ginagamit noong panahon ng Rebolusyon na naging daan upang mapag-isa at mapaunlad ang bansang Pilipinas?
A. Wikang Kastila              c. Wikang Pilipino
b. Wikang Malayo              d. Wikang Ingles

21. Ano ang tawag sa sapilitang pang-aagaw sa kapangyarihan ng pamahalaan sa pamamagitan ng dahas military?
a. referendum                              c. plebisito
b. snap election                            D. Coup de’etat

22. Ano ang pangunahing kahinaan ng pag-aalsa?
a. Pagiging kalat-kalat ng mga ito
B. Pagkakaiba-iba ng mga layunin
c. Pagpapalit ng mga pinuno
d. Kakulangan ng mga sundalo

23. Anong aral ang naiwan ng mga pag-aalsa?
a. Kailangan ang makabagong istratehiya sa pakikipaglaban
b. Kailangan ang malaking pondo
C. Kailangan ang pagkakaisa sa pagtatagumpay ng anumang layunin
d. Kailangan ang matatag na hukbo sa pakikipaglaban

24.  Nang magkaroon ng himagsikan noong 1896, kinalimutan ng mga Pilipino ang pagiging Tagalog, Bisaya, Ilokano o Kapangpangan at sama-samang ipagtanggol ang kalayaan. Sa kabila ng pagkabigo, alin sa mga sumusunod  ang maituturing na pinakamahalagang nagawa ng himagsikan?
A. Nagbuklod-buklod ang mga Pilipino
b. Napahina ang kapangyarihan ng mga Kastila
c. Naipakita ng mga Pilipino ang kanilang kabayanihan
d. Nakilala kung sino ang maaaring maging lider ng bansa

25. Ano ang pandaigdigang pagpupulong ng mga bansa ang idinaraos ngayong Nobyembre 2017?
          a. APEC
          B. ASEAN Summit
          c. World Forum on Human Rights Violations
          d. International Symposium on Climate Change

26. Ilang mga bansa ang kaanib sa ASEAN?
          a. 8                        b. 9                        C. 10            d. 11

27. Ano ang bansang huling sumapi sa ASEAN sa kasalukuyan?
          a. Myanmar            B. Cambodia           c. Vietnam    d. Lao PDR

28. Alin sa mga bansang ito ang hindi kasapi ng ASEAN?
          A. Amerika              b. Pilipinas              c. Thailand    d. Malaysia

29. Ito ay isang pandaigdigang samahan na itinatag noong 1989 na ang pangunahing layunin ay mapaunlad ang kalakalan ng mga bansang matatagpuan sa Asya at Pasipiko. Ano ito?
          a. ASEAN               b. European Union  C. APEC       d. United Nations

30. Ang APEC ay kinasasapian ng mga ilang mga bansa?
          A. 21                      b. 25                       c. 22             d. 20

31. Matatagpuan ang bansang Ehipto sa ______.
          a. Gitnang Silangang Asya           b. Europa      c. Afrika        d. Timog Amerika

32. Ang bomba-atomika ay ibinagsak noong ika-2 Pandaigdigang Digmaan sa bansang___?
          a. Hiroshima           B. Hapon      c. Amerika    d. Pilipinas

33. Kapag nangangailangan ng malaking pondo ang isang bansa, ano’ng pangdaigdigang ahensiya ang kanilang lalapitan?
          a. UN            B. World Bank         c. EU            d. USA

34. Kapag kapwa nagbitiw sa puwesto ang Pangulo at Pangalawang-Pangulo, sino ang pansamantalang mamamahala ng Pilipinas?
          a. Ang asawa ng Pangulo            C. Pangulo ng Senado
          b. Punong_Mahistrado                 d. Tagapagsalita ng mg Kinatawan

35. Kapag nangailangan ka ng iyon katibayan ng kapanganakan, saan ka pupunta?
          a. SM           B. PSA         c. Munisipyo            d. Simbahan

36. Ang pangalan ng sinasambang diyos ng mga Muslim ay _____?
          A. Allah         b. Mohammed         c. Buddha     d. Bathala

37. Ang Mahabharata ay isang epikong nasusulat sa Sanskrit ng mga taga - _____?
          a. Burma      b. Tsina                  c. Malaysia   D. India

38. Saan matatagpuan ang pinakamalaking minahan ng brilyante sa buong mundo?
          a. Timog Afrika        b. Alaska      c. Botswana  D. Rusya

39. Sino ang humuhit ng “La Spolarium”?
          a. Antonio Luna       b. Jose Rizal           c. Juan Luna           d. Nick Joaquin

40. Nagsimula ang Ikalawang Digmaang pandaigdig dahil sa pagbobomba ng mga Hapones sa daungan ng mga barko ng Amerika sa Pearl Harbor. Saan matagapuan ang Pearl Harbor?
          A. Hawaii      b. Guam       c. Marianas Islands           d. Okinawa

41. Alin sa mga sumusunod ang hindi isang bansa?
          a. Australya  B. Vatican City        c. Brasil                  d. Morocco

42. Ano sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa kalupaan?
          a. burol         b. isla           C. lawa         d. bulubundukin

43. Isang uri ng kalamidad na kalimitang nagbubuhat sa Atlantic Ocean.
          A. hurricane  b. bagyo       c. lindol         d. tsunami    

44. Ang pangunahing layunin ng Nagkakaisang mga Bansa ay ____?
          a. paunlarin ang kalakaran sa buong mundo
          B. panatilihin ang kapayapaan sa buong daigdig
          c. tulungan ang mga mahihirap na bansa
          d. iwasan ang paglabag sa mga karapatang-pantao

45. Kapag lumalaki ang palitan ng piso kontra dolyar, _______.
          A. nangangailangan ng mas maraming piso ang mga nagluluwas ng kalakal sa ibang bansa
          b. nagiging mahal ang pinagbibiling paninda ng ating bansa sa pandaigdigang merkado
          c. lumiliit ang ipinadadalang pera ng mga OFW

          d. nagiging negatibo ang “balance of trade” ng bansa

46. Kapag may binagong artikulo sa ating Saligang Batas na kailangang ratipikahin ng mga mamamayan, kailangang idaos ang isang ______.
          a. halalan      B. plebisito    c. pambansang-pagpupulong       d. himagsikan

47. Ang termino ng pangulo ay hanggang ______ na taon lamang.
          a. lima                    b. apat          c. tatlo                    D. anim

48. Ito ay isang ahensiya ng pamahalaan na nagbibigay kasanayan sa mga mamamayan upang sila ay magkaroon ng hanapbuhay.
          A. TESDA     b. CHED       c. DepEd      d. DOLE

49. Isang programa ng Kagawaran ng Edukasyon na naglalayong makapag-aral ang mga kabataang hindi nag-aaral at yaong mga may-idad na na makakuha ng katibayan sa elementarya o sekundarya sa pamamagitan ng pag-aaral ng di-pormal at pagkuha ng pagsusulait pagkatapos ng pag-aaral.
          a. Madrasah Education                b. Education for All 
          B. Alternative Learning System    c. Philippine Educational Placement Test

50. Isang pagdiriwang ng mga Kristiyano kung saan inaalala nila ang paghihirap ni Hesukristo.

          a. Pasko       b. Ramadan  C. Mahal na Araw    d. Pista ng Black Nazarene

Answers
Ang sagot ay yaong mga nakasulat sa MALAKING TITIK.

No comments: